Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“QINGDAO HENGSHENG PLASTIC CO., LTD” Hytaýda alamatlar we gaýtadan ulanylýan gaplama gutulary üçin gasynlanan plastmassa list öndüriji.

2012-nji ýylda döredilen kompaniýamyz 4advanced pp içi boş tagta önümçilik liniýalaryna we köp sanly gaýtadan işleýiş enjamlaryna eýe, jemi önümçilik kuwwaty ýylda 10 000 tonna.

Üstünliklerimiz

 • Güýçli tehniki topar

  Bizde bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.
 • Niýet döretmek

  Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş dolandyryş ulgamyny ulanýar.
 • Ajaýyp hil

  Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.
 • Hyzmat

  Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Hormatymyz

HABARLAR

ABŞ-da meşhur bolan H metal stskesli PP gasynlanan plastmassa belgimiz

ABŞ-da meşhur bolan H metal stskesli PP gasynlanan plastmassa belgimiz

2019-njy ýyldan başlap, ABŞ-ly müşderimiz üçin PP post belgisini edip başladyk.Bizde köp dürli çap görnüşi bar: ýüpek ekran.CMYK çap etmek.syýa çap etmek Biziň tejribämizde.Adatça pp gasynlanan howlynyň galyňlygy 4mm we 5mm iň meşhur.3mm H paýyny satyn almak aňsat däldi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iberilen koroplast listleri şu gün ýüklenýär
Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iberilen koroplast listleri şu gün ýüklenýär.1 * 40HQ konteýner fu ...
Plastiki çukur tagtanyň gutusy bilen kartonyň bahasynyň arasynda näme tapawut bar?

Plastiki ho ...

Häzirki wagtda bazarda giňden ýaýran gaplama gaplarynyň iki görnüşi bar, biri boş ...

Zawod gezelenji

 • zawod (1)
 • zawod (2)
 • zawod (3)
 • zawod (4)
 • zawod (5)
 • zawod (6)

hyzmatdaşlygy

 • marka03
 • marka04
 • marka01
 • marka02
 • marka06
 • marka01