Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Qingdao Hengsheng Plastik Co., Ltd.

“QINGDAO HENGSHENG PLASTIC CO., LTD” Hytaýda alamatlar we gaýtadan ulanylýan gaplama gutulary üçin gasynlanan plastmassa list öndüriji.

2012-nji ýylda döredilen kompaniýamyz 4advanced pp içi boş tagta önümçilik liniýalaryna we köp sanly gaýtadan işleýiş enjamlaryna eýe, jemi önümçilik kuwwaty ýylda 10 000 tonna.

Esasan önüm öndürýäris we eksport edýäris:
1.PP gasynlanan list / Corflute list
2.Plastik gaplama gutusy
3.Koroplast howly belgisi
4. Gaty goramak üçin plastmassa list

Toparyň artykmaçlygy

Geljekde kompaniýa "ylymda we tehnologiýada öňdebaryjy bolmak, bazara hyzmat etmek, adamlara dogruçyllyk bilen garamak we kämillige ymtylmak" ýörelgesine eýerip, öz artykmaçlyklary barada doly oýnamagyny dowam etdirer we "önümler" korporatiw pelsepesi adamlar ", tehnologiki innowasiýalary, enjamlary täzelemegi, hyzmat innowasiýalaryny we dolandyryş usuly innowasiýalaryny yzygiderli amala aşyrýarlar we geljekdäki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürýärler.Geljekdäki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek we müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek üçin innowasiýa arkaly maksadymyzy yzygiderli dowam etdirýäris.

Yllaryň dowamynda güýçli tehniki kuwwat, ýokary hilli we kämillik önümleri we ajaýyp hyzmat ulgamy bilen çalt ösüş gazandyk we önümleriniň tehniki görkezijileri we amaly täsirleri ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan doly tassyklandy we öwüldi, we ýokary hilli önümleriň şahadatnamasyny aldy we bu pudakda meşhur kärhana boldy.

Toparyň artykmaçlygy (1)
Toparyň artykmaçlygy (2)
Toparyň artykmaçlygy (4)
Toparyň artykmaçlygy (6)
Toparyň artykmaçlygy (5)

Ösen enjamlar

Ösen enjamlar, berk we täsirli dolandyryş ulgamy bilen.
lt Önümçilik, Hil barlagy, Satyş, Tehniki material üpjünçiligi, Ammar we täze önümler bilen alty sany aýratyn bölüm birleşdirildi. "Senagat ýolbaşçysy hökmünde çykyş etmek" maksadyna ýetmek üçin ösüşimiziň çeşmesini döredýäris, biz ugurda bäsleşmek üçin hünär, innowasiýa we önümçilik düşünjelerimizi sazlamak.Indi, müşderimiz biri-biriniň arasyndaky "Win / Win gatnaşyklaryny" görer.

Qualityokary hilli öndürijilik

ýokary hilli önüm öndürijiligi we abraýy, önümlerimiz diňe bir Hytaýda üstünlikli satuw bolman, dünýäniň 120-den gowrak ýurduna we sebitine eksport edildi, şol sanda: Germaniýa, Japanaponiýa, Italiýa, Russiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Braziliýa , Hindistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabystany we beýleki ýurtlar, önümler uly garşylanýar we öwgä mynasyp. Önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat ýa-da başga bir gözleg üçin bize ýüz tutup bilersiňiz!