Gasynlanan plastmassa gap

Gysga düşündiriş:

Yassyk ýassygy gowy. Gasynlanan tagtanyň aýratyn gurluşy barlygy sebäpli, kagyz gurluşynyň düzümindäki 60 ~ 70% göwrümi boş, şonuň üçin amortizasiýany gowy ýerine ýetirýär we gaplaýyş önümleriniň çaknyşmagyndan we täsirinden gaça durup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Koroplast gaýtadan işlemek üçin gap näme?

Bu galyndy plastmassa eplenýän pp gasynlanan plastmassa Galyndylar üçin gap saklaýyş gutusy.

Öňki bilşimizde zibil bankalary kyn, arassalamak kyn we gymmat. Indi ýykylýan, aňsat arassa, arzan bahaly plastmas çukur gap ýasadyk.

Tozan gaplarymyz öňki tozanlardan gaty tapawutlanýar. Lighteňil, güýçli we çeýe.

Üstünlik

1, ýassyk ýassygy gowy. Gasynlanan tagtanyň aýratyn gurluşy barlygy sebäpli, kagyz gurluşynyň düzümindäki 60 ~ 70% göwrümi boş, şonuň üçin amortizasiýany gowy ýerine ýetirýär we gaplaýyş önümleriniň çaknyşmagyndan we täsirinden gaça durup biler.

2. lighteňil we berk. Gasynlanan tagta içi boş gurluş bolup, gaty guty emele getirmek üçin az materiallardan ýasalýar, şonuň üçin şol bir gutydan has berk we şol bir göwrümdäki plastmassa guty bilen deňeşdirilende plastik gutynyň agramynyň ýarysyna golaýy; .

Haryt

 Gasynlanan plastmassa gap

Reňk

 Plastmassa gap, müşderiniň islegi boýunça islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

Ölçegi düzülip bilner

Galyňlyk

4mm we 5mm iň amatly, Şeýle hem beýleki galyňlyk bolup biler

Aýratynlyk

 Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

Gaplamak

Eltip bermegiň wagty

 Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

 100 bölek
Corrugated plastic recycle bin03
Corrugated plastic recycle bin05
Corrugated plastic recycle bin06
Corrugated plastic recycle bin01
Corrugated plastic recycle bin02
Corrugated plastic recycle bin04

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň