Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Gasynlanan plastmassa gap

Gysga düşündiriş:

Yassyk ýassygy gowy.Gasynlanan tagtanyň aýratyn gurluşy barlygy sebäpli, kagyz gurluşynyň düzümindäki 60 ~ 70% göwrümi boş, şonuň üçin amortizasiýany gowy ýerine ýetirýär we gaplaýyş önümleriniň çaknyşmagyndan we täsirinden gaça durup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Koroplast gaýtadan işlemek üçin gap näme?

Bu galyndy plastmassa eplenýän pp gasynlanan plastmassa Galyndylar üçin gap saklaýyş gutusy.

Öňki bilşimizde zibil bankalary kyn, arassalamak kyn we gymmat.Indi ýykylýan, aňsat arassa, arzan bahaly plastmas çukur gap ýasadyk.

Tozan gaplarymyz öňki tozanlardan gaty tapawutlanýar.Lighteňil, güýçli we çeýe.

Üstünlik

1, ýassyk ýassygy gowy.Gasynlanan tagtanyň aýratyn gurluşy barlygy sebäpli, kagyz gurluşynyň düzümindäki 60 ~ 70% göwrümi boş, şonuň üçin amortizasiýany gowy ýerine ýetirýär we gaplaýyş önümleriniň çaknyşmagyndan we täsirinden gaça durup biler.

2. lighteňil we berk.Gasynlanan tagta içi boş gurluş bolup, gaty guty emele getirmek üçin az materiallardan ýasalýar, şonuň üçin şol bir gutydan has berk we şol bir göwrümdäki plastmassa guty bilen deňeşdirilende plastik gutynyň agramynyň diňe ýarysyna golaýy; .

Haryt

Gasynlanan plastmassa gap

Reňk

Plastmassa gap, müşderiniň islegi boýunça islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

Ölçegi düzülip bilner

Galyňlyk

4mm we 5mm iň amatly, Şeýle hem beýleki galyňlyk bolup biler

Aýratynlyk

Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

Gaplamak

Eltip bermegiň wagty

Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

100 bölek
Gasynlanan plastik gaýtadan işlemek bin03
Gasynlanan plastmassa gaýtadan işlemek bin05
Gasynlanan plastik gaýtadan işlemek bin06
Gasynlanan plastik gaýtadan işlemek bin01
Gasynlanan plastmassa bin02
Gasynlanan plastmassa bin04

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň