Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Gasynlanan plastik agaç goragçylary

  • PP korflute agaç goragçylary

    PP korflute agaç goragçylary

    Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýankeşlerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr.Aussie Daşky gurşaw plastmassa agaç goragçylary ýeňil korfýutdan ýasalýar, gasynlanan gurluşy bolan plastmassa, oňa güýç berýär.Corflute suw geçirmeýän material bolup, ýokary çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.

  • Gasynlanan plastik agaç goragçylary

    Gasynlanan plastik agaç goragçylary

    Agaç goragçysy agaçlaryň magistralyny şemaldan, zyýankeşlerden we aýazdan goraýan korplut pena enjamydyr.Aussie Daşky gurşaw plastmassa agaç goragçylary ýeňil korfýutdan ýasalýar, gasynlanan gurluşy bolan plastmassa, oňa güýç berýär.Corflute suw geçirmeýän material bolup, ýokary çydamly we ösýän agajyň zeperlenmeginden goramak üçin niýetlenendir.