Custörite açyk meýdanda doglan günüň gutly bolsun, plastmassa gazon kartoçkasy, harplar we harplar

Gysga düşündiriş:

Şeýle hem pp plastinka kagyzy (“Flutly polipropilen list”) diýlip atlandyrylýan, ýeňil (içi boş gurluş), zäherli däl, suw geçirmeýän, zarba garşy, poslama garşy durýan uzak materialdyr. Karton bilen deňeşdirilende, suw geçirmeýän we reňkli nahar iýmegiň artykmaçlyklary bar. Siz şekil, ululyk, galyňlyk, agram, reňk we çap edip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Korflute alamaty näme?

Doly reňkli gasynlanan plastik saýlaw howlusynyň alamatlary / korreks ses beriş belgisi

Şeýle hem pp plastinka listi ("Flutly polipropilen list") diýilýär, ýeňil (içi boş gurluş), zäherli däl, suw geçirmeýän, zarba garşy, poslama garşy durýan uzak möhletli material. Karton bilen deňeşdirilende, suw geçirmeýän we reňkli nahar iýmegiň artykmaçlyklary bar. Siz şekil, ululyk, galyňlyk, agram, reňk we çap edip bilersiňiz.

Üstünligi: Koroplast alamatlary gaty, suw geçirmeýän we işlemek gaty aňsat. Olaryň berk gurluşy köpükden ýa-da afişa tagtalaryndan has çydamly bolup, howly belgileri, söwda sergileri, gozgalmaýan emläk sergileri ýaly açyk we içerde ulanmak üçin amatly edýär. Sim ululyklary, grommets we iki taraplaýyn köpük lentasy ýaly dürli ululyklarda we amaly programmalarda bar. Arzan we ýeňil gasynlanan plastmassa gurluşyk qualityokary hilli, doly reňkli UV çap etmek.

Haryt

Custörite açyk meýdanda doglan günüň gutly bolsun, plastmassa gazon kartoçkasy, harplar we harplar

Reňk

Sahypa ak reňkde, islendik reňk üçin UV çap edilip bilner

Ölçegi

20 dýuým, 18 dýuým, 16 dýuým iň meşhur ululyk, beýleki ululygy sazlap bolýar

Galyňlyk

4mm iň amatly, 5mm has uly ölçeg üçin üpjün edilip bilner

Aýratynlyk

Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

doglan gününi we baýramçylyklaryny belläň

Eltip bermegiň wagty

Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

Dizaýnymyz üçin: 50sets; dizaýny özleşdiriň: 200sets

Haryt

Custörite açyk meýdanda doglan günüň gutly bolsun, plastmassa gazon kartoçkasy, harplar we harplar

Reňk

Sahypa ak reňkde, islendik reňkde çap edilip bilner

Çap etmek

UV çap etmek (CMYK Çap) / küpek skrren / Syýa çap

PP corflute tree guards 01 PP corflute tree guards 02 PP corflute tree guards 03 PP corflute tree guards 04 PP corflute tree guards 10 PP corflute tree guards 05 PP corflute tree guards 06 PP corflute tree guards 07 PP corflute tree guards 08 PP corflute tree guards 09


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň