Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy

Gysga düşündiriş:

Miwe we gök önümçiliginde ulanmak üçin “Fresh Produce Packaging” -iň doly görnüşini öndürýäris, ýeňil agram ýygnamakdan başlap, stol üzümi, asparagus üçin konteýnerleri ugratmakdan başlap.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Plastiki zaýalanan buklama gutusy näme

Miwe we gök önümçiliginde ulanmak üçin “Fresh Produce Packaging” -iň doly görnüşini öndürýäris, ýeňil agram ýygnamakdan başlap, üzüm, asparagus, brokoli, kömelek ýa-da tropiki daş miweleri üçin konteýnerleri ugratmakdan başlap.Bu gutular suw bilen himiki çydamly iýmit kontakt derejesindäki polipropilen gasynlanan listlerden öndürilýär.Ulgamlary sowatmak we ýuwmak üçin amatly we gaýtadan ulanylýar.

Üstünlik

Çukur gutusy gök önümleri daşandan soň bukulyp we saklanyp bilinýändigi sebäpli, köpük gutulary bilen deňeşdirilende ep-esli ýer tygşytlaýar we gaýtadan ulanylyp bilner.Boş tagta adaty köpük gutusy arassa ak monoton bilen tapawutlanýar, dürli nepis nagyşlar bilen çap edilip bilner, ýöne gök önüm önümleri hoşniýetliligi iki esse artdyrmak üçin gök önümleri hem açyk görkezip biler!

Haryt

Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy

Reňk

Sahypa, müşderiniň isleýşi ýaly islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

Ölçegi düzülip bilner

Galyňlyk

4mm iň amatly, Şeýle hem beýleki galyňlyk bolup biler

Aýratynlyk

Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

Gaplamak / dolanyşyk

Eltip bermegiň wagty

Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

100 bölek
PP korreks korflute bukulýan guty (1)
PP korreks korflute bukulýan guty (2)
PP korreks korflute bukulýan guty (9)
PP korreks korflute bukulýan guty (6)
PP korreks korflute bukulýan guty (5)
PP korreks korflute bukulýan guty (4)
PP korreks korflute bukulýan guty (3)
PP korreks korflute bukulýan guty (7)
PP korreks korflute bukulýan guty (8)
fotobank (2)
fotobank
fotobank (3)
fotobank
fotobank
fotobank (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň