Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy

Gysga düşündiriş:

Miwe we gök önümçiliginde ulanmak üçin “Fresh Produce Packaging” -iň doly görnüşini öndürýäris, ýeňil agram ýygnamakdan başlap, stol üzümi, asparagus üçin konteýnerleri daşamak üçin bir tarapa çenli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Plastiki zaýalanan buklama gutusy näme

Miwe we gök önümçiliginde ulanmak üçin “Fresh Produce Packaging” -iň doly görnüşini öndürýäris, ýeňil agram ýygnamakdan başlap, üzüm, asparagus, brokkoli, kömelek ýa-da tropiki daş miweleri üçin konteýnerleri ugratmakdan başlap. Bu gutular suw bilen himiki çydamly iýmit kontakt derejesindäki polipropilen gasynlanan listlerden öndürilýär. Ulgamlary sowatmak we ýuwmak üçin amatly we gaýtadan ulanylýar.

Üstünlik

Çukur gutusy gök önümleri daşandan soň bukulyp we saklanyp bilinýändigi sebäpli, adaty köpük gutulary bilen deňeşdirilende ep-esli ýer tygşytlaýar we gaýtadan ulanylyp bilner. Boş tagta adaty köpük gutusyndan arassa ak monoton bilen tapawutlanýar, dürli inçe nagyşlar bilen çap edilip bilner, ýöne gök önüm önümleri hoşniýetliligi iki esse artdyrmak üçin müşderileri özüne çekmek üçin gök önüm önümlerini açyk görkezip biler!

Haryt

 Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy

Reňk

 Sahypa, müşderiniň isleýşi ýaly islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

Ölçegi düzülip bilner

Galyňlyk

 4mm iň amatly, Şeýle hem beýleki galyňlyk bolup biler

Aýratynlyk

 Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

 Gaplamak / dolanyşyk

Eltip bermegiň wagty

 Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

 100 bölek
PP correx corflute foldable box (1)
PP correx corflute foldable box (2)
PP correx corflute foldable box (9)
PP correx corflute foldable box (6)
PP correx corflute foldable box (5)
PP correx corflute foldable box (4)
PP correx corflute foldable box (3)
PP correx corflute foldable box (7)
PP correx corflute foldable box (8)
photobank (2)
photobank
photobank (3)
photobank
photobank
photobank (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň