Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ABŞ-da meşhur bolan H metal stskesli PP gasynlanan plastmassa belgimiz

2019-njy ýyldan başlap, ABŞ-ly müşderimiz üçin PP post belgisini edip başladyk.

Bizde köp dürli çap görnüşi bar: ýüpek ekran.CMYK çap etmek.syýa çap etmek

Biziň tejribämizde.Adatça pp gasynlanan howlynyň galyňlygy 4mm we 5mm iň meşhur.3mm H paýyny satyn almak aňsat däldi.

Şonuň üçin köplenç müşderä 4 mm galyňlygy we 5mm galyňlygy bilen pp koflute list belgisini satyn almagy maslahat berýäris.

Gaplaýarys.Adatça, H metal paýynyň pp gasynlanan listine zyýan bermezligi üçin merkezde kagyz sowadyjy bilen karton guty gaplaýarys.

Müşderiniň öz iberiş agenti bar bolsa.FOB şertleri bilen ýerine ýetireris.Käwagt müşderi üçin eltip bermegi hem düzýäris.


Iş wagty: Iýul-26-2021