Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Awstraliýaly müşderileriň biziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmagyny mähirli gutlaýaryn

Bu hepde. Täze Awstraliýa müşderimiz bilen poly goramak taslamasy boýunça hyzmatdaşlyga başladyk.

Daşary ýurt bazarynda köp gat gorag kagyzy satýarys.Emma bu önümlerde ilkinji gezek uzak möhletli şertnamalara gol çekýäris.

Müşderiniň ynamy üçin sag boluň.

Çingdao Hengşeng tutuş adam has köp işlär.


Iş wagty: Iýul-26-2021