Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PP korreks korflute bukulýan guty

Gysga düşündiriş:

Plastmassa gasynlanan guty, PP ýaly plastmassa çig maldan ýasalýar we plastmassa gasynlanan tagta kalendary bilen degişli doldurgyçlary we goşundylary goşýar, soňra gyzgyn eritme kebşirlemek, çap etmek we beýleki proseduralar arkaly we gaplama materiallaryndan ýasalýar.Oba hojalygynyň daşky gaplamasy ýaly makalalary gaplamak üçin ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gasynlanan plastik guty näme?

Plastmassa gasynlanan guty, PP ýaly plastmassa çig maldan ýasalýar we plastmassa gasynlanan tagta kalendary bilen degişli doldurgyçlary we goşundylary goşýar, soňra gyzgyn eritme kebşirlemek, çap etmek we beýleki proseduralar arkaly we gaplama materiallaryndan ýasalýar.Oba hojalygynyň daşky gaplamasy ýaly makalalary gaplamak üçin ulanylýar

Üstünlik

1. Suwuň täsiri ýok.
2. Gasynlanan süýümli tagtadan has güýçli we çydamly.
3.Gaty ýeňil.
4. Metal ýa-da agaç ýaly poslama, çüýremez, çüýremez ýa-da poslamaz.
5. Ansat we düşnükli çap edilip bilner.
6. Gözýaş, deşik we täsirlere çydamly.
7. Gol salmak, çişirmek, ştapel etmek, dyrnaklamak, tikmek, eplemek we burawlamak mümkin
8. Ölmek üçin edilip bilner.
9. Sonik ýa-da ýylylyk bilen kebşirlenip bilner.
10. Himiki maddalaryň, ýagyň we hapanyň köp görnüşine garşy durýar.

Haryt

PP korreks korflute bukulýan guty

Reňk

Guty müşderiniň isleýşi ýaly islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

Ölçegi düzülip bilner

Galyňlyk

3mm we 4mm iň amatly, Şeýle hem beýleki galyňlyk bolup biler

Aýratynlyk

Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

Gaplamak

Eltip bermegiň wagty

Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

100 bölek

Goýmalar

Çüýşe gaplamak, geçiriş gutulary, hat gutulary, displeýler, bölekler, sowgat gutulary, iýmit gaplamalary, dolanyşyk gutulary, hapa gaplary, miweler we gök önümler we ş.m.
Gaty goramak, gatlaklar, howly belgileri

PP tolkun gül gutusy plastmassa bukulýan guty

1. Mahabat: Howly belgileri, grafika, ýol belgileri, displeýler we satuw nokatlary.
2. Gaplamak: gutular, çemodanlar, paletler, hapa gaplary we beýleki gaplar ýasamaly.
3. Gurluşyk: Gaýtadan ulanylýan pol / hasaplaýjy gorag ýa-da tupan paneli.
4. Beýlekiler: treeaş agaç şahalaryny goramak.

PP CORREX CORFLUTE FOLDABLE BOX
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy1
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
PP CORREX CORFLUTE FOLDABLE BOX
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
PP CORREX CORFLUTE FOLDABLE BOX
PP CORREX CORFLUTE FOLDABLE BOX

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň