Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PP çukur poluň gurluşyny goramak

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pp poly goramak sahypasy näme?

Gasynlanan plastmassa pollary goramak PP Suw geçirmeýän korflut kagyzy, Corflute, Coroplast, Correx, Danpla, Corriboard, Corriflute, ekiz diwar plastmassa list.Impactokary täsirli polimer polipropilen ýa-da polietilen bilen öndürilen gasynlanan plastmassa list, ekranda çap etmek, sanly çap etmek, gaplamak, poly goramak, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly. Esasy ululygy: 4'x8 ', 18 "x24", 2440x1220mm, 2400x1200mm, 1830x1220 ýa-da adaty.

Üstünlik

Plastiki içi boş tagta ýeňil we çydamlydyr.Plastmassa bolany üçin, az sarp edilýän, arzan bahaly, ýeňil agramly, kabul etmek aňsat.

Haryt

PP çukur poluň gurluşyny goramak

Reňk

Sahypa, müşderiniň isleýşi ýaly islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

Ölçegi düzülip bilner

Galyňlyk

3mm we 4mm iň amatly, Şeýle hem beýleki galyňlyk bolup biler

Aýratynlyk

Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

Gurluşyk goragy

Eltip bermegiň wagty

Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

1000 bölek

Hyzmatlarymyz

Biz doly hyzmat ediji we önümçiligiň ähli tapgyrlaryny öz enjamlarymyzda ýerine ýetirýäris.

Bu, ähli takyk talaplaryňyza laýyk gelýändigimizi üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň her tarapyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Senagat akkreditasiýalarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

1. Gasynlanan polipropilen listiň ekstruziýasy

2. Gasynlanan PP sahypasynyň gyrasy we burç möhüri

3. Ultrasoniki kebşirlemek

4. artdyrmak

5.Gaplamak, ýelimlemek

6. Plastmassa örtük önümlerini kesmek we kesmek

7. Çap etmek: 6 reňkde ekrana çap etmek

8. Ekrany çap etmek

“CORFLUTE CORREX SHEETS” programmalary

1.Gaplamak: Ussat kartonlar, miweler, gök önümler, çüýşeler we beýleki näzik zatlar üçin gaplamak, sowgat gutusy, haryt gutusy, tozan we ş.m.
2. Çüýşeleri geçirmek üçin gatlak.
3. Mahabat tagtasy: Mahabat tagtasy, howly belgileri, ýol bellikleri we duýduryş tagtasy, ýapyk we açyk bellikler we ş.m. ulanylyp bilner.
4.Gurluşyk we gorag: Bölüm, diwar gorag tagtasy, potolok tagtasy, gaýtadan ulanylýan poly goramak. Içerde we açyk bezeg we ösümlikleriň goragçylary.
5. Sowadyjylaryň, doňduryjylaryň we kir ýuwýan maşynlaryň dürli aýratynlyklary üçin arka gapaklar we goldaw plitalary.

zawod0
zawod3
zawod1
zawod2
Custöriteleşdirilen pp gasynlanan miweler we gök önümler bukulýan gaplama gutusy0
2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň