Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PP plastmassa korflut gatlagy

Gysga düşündiriş:

Gatlak ýassyklar, şeýle hem gatlak bölüjini we aýratyn sahypany atlandyrýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ulanylyş aralygy

PP gasynlanan gyrasy möhürlenen aýna çüýşe gatlagy
Gaýtadan ulanylýan aýna çüýşe gatlagy
Örtülen plastmassa Coroplast gatlagy
Suw geçirmeýän we çydamly gasynlanan PP içgisi
Göz ýaşyna çydamly pp plastmassa 1200x1000mm çüýşe gatlagy
Berk we çydamly PP çüýşesi gasynlanan mat
Gaýtadan işlenmedik suw geçirmeýän ýaşyl PP çüýşe bölüji
Antikorroziw we çydamly PP çüýşe gatlagy
Gaýtadan ulanylýan çakyşa garşy çüýşe plastik gap
Güýçli suw geçirmeýän PP çüýşe septa
Çüýşäni bölmek çukurly plastik tagta
Çüýşeler we bankalar üçin suw geçirmeýän we çydamly gatlak ýassygy
Anti-statik ýuwulýan Coroplast plastmassa mat
Gasynlanan plastmassa list bilen UV durnuklaşdyrylan gyrasy
Ekologiýa taýdan arassa plastmassa gatlak palet palet
PP gatlak pad, plastmassa bölek, bölek
1200x 1000mm gasynlanan plastmassa gatlak ýassyk çüýşesi bölüji
Aýna çüýşeler üçin 3mm 1200x1000mm PP plastmassa gasynlanan bölüji
3mm 3,5mm 1200x 1000mm PP gasynlanan plastmassa gatlak ýassygy
Möhür gyrasynyň tegelek burçlary bilen PP gasynlanan gatlak ýassygy

PP korflute gatlagy näme?

Gatlak ýassyklar, şeýle hem gatlak bölüjini we aýratyn sahypany atlandyrýarlar.
Içki gaplar, bankalar, çüýşeler we beýleki gaty gaplamalar ýaly gaplanan önümleriň gatlaklaryny bölmek üçin ulanylýar. Gatlak paneli önümleri durnuklaşdyrýar we üstaşyr geçýän wagtynda zyýansyz galmagyny üpjün etmek üçin agramy deň paýlaýar.Topokarky gatlak pad, ýagdaýlar kesilende goşmaça önüm goragyny hödürleýär.

Üstünlik

Gatykly gatlar gasynlanan kartondan ybaratdyr we üpjün ediş zynjyryňyzyň fiziki talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zerur mukdarda güýç üpjün etmek üçin niýetlenendir.

Haryt

PP gatlak padşalary

Reňk

Sahypa, müşderiniň isleýşi ýaly islendik reňkde bolup biler

Ölçegi

Ölçegi düzülip bilner

Galyňlyk

3mm we 4mm iň amatly, Şeýle hem 2mm 5mm 6mm we 12mm çenli beýleki galyňlyk bolup biler

Aýratynlyk

Lighteňil agram, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan, zäherli däl

Arza

Bölünýänler

Eltip bermegiň wagty

Goýumdan 10-15 gün soň

MOQ

100 bölek
3
2
1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň