Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PP Plastmassa (içi boş) gasynlanan list

  • PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

    PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

    Polipropilen goşa diwar kagyzy, tüýdükli polipropilen, Coroplast ýa-da ýönekeý gasynlanan plastmassa diýlip hem bilinýär, ýeňil we çydamly tygşytly materialdyr.Ekiz diwar görnüşinde, listler köplenç içerde we daşarda, şeýle hem söwda sergisinde we bölekleýin displeýlerde ulanylýar.Polipropilen ekiz diwar, şablonlar, beton galyplar we wagtlaýyn pol örtükleri üçin ulanýan gurluşyk potratçylary üçin tygşytly we ýeňil saýlaw edýär.Tüýdükli polipropilen, şeýle hem kagyz esasly gaplamalara has çydamly, suwa çydamly we gaýtadan ulanylýan ýa-da gaýtadan ulanylýan alternatiwa hökmünde gaplamakda meşhur saýlaýar.