PP Plastmassa (içi boş) gasynlanan list

  •  PP plastic corrugated sheet(also known as corflute sheet and coroplast sheet)

     PP plastmassa gasynlanan list (korflut list we koroplast listi hem diýilýär)

    Polipropilen goşa polotno, tüýdükli polipropilen, Coroplast ýa-da gasynlanan plastmassa diýlip hem bilinýär, ýeňil we çydamly tygşytly materialdyr. Ekiz diwar görnüşinde listler köplenç içerde we daşarda bellik, söwda sergisi we bölek satuw displeýleri üçin ulanylýar. Polipropilen ekiz diwar, şablonlar, beton galyplar we wagtlaýyn pol örtükleri üçin ulanýan gurluşyk potratçylary üçin tygşytly we ýeňil saýlaw edýär. Tüýdükli polipropilen gaplamakda has ygtybarly, suwa çydamly we kagyz esasly gaplamaga gaýtadan ulanylýan ýa-da gaýtadan ulanylýan alternatiwa hökmünde meşhur saýlawy edýär.